© Powered by SiteSpirit

 
logo1.jpg
logo2.jpg

de jongeren coach

Fascinatiocoaching coacht jongeren tussen de 15-25 jaar met ADHD of ADHD/PPDNOS die in aanleg beschikken over de mogelijkheden om een succes te maken van hun opleiding, maar daar om allerlei redenen niet in slagen.

De coaching is er op gericht om de jongeren eigen verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun acties en hun zelfstandigheid en daarmee hun zelfredzaamheid te vergroten. Dit doen we door o.a.: Inzicht in het eigen persoonlijkheidstype te geven, de eigen kwaliteiten te ontdekken, het leren plannen en organiseren van activiteiten en het aanleren van een passende studiemethode. In het coachingstraject (als de jongere nog thuis woont) worden ook de ouders betrokken.

In die situatie wordt er een intakegesprek gevoerd met zowel ouders als jongere om een duidelijk beeld te krijgen wat het doel is en krijgen de ouders n.a.v. de coachgesprekken met hun zoon of dochter tips hoe zij in bepaalde situaties kunnen handelen en hun kind op een positieve manier in het proces kunnen bijstaan. De lengte van het coachprogramma is afhankelijk van het gestelde doel.

Het is mogelijk om voor deze vorm van coaching een aanvraag voor vergoeding in te dienen in het kader van een PGB. Wilt u meer weten of een afspraak maken, vul dan het contactformulier in. U kunt hier ook het leaflet als pdf downloaden.

leaflet_Fascinatio.jpg