© Powered by SiteSpirit

 
logo1.jpg
logo2.jpg

coaching

Coaching bestaat uit ondersteuning van vraagstukken in uiteenlopende situaties op het werk of in de persoonlijke leefomgeving.Bij coaching brengt de coach het aandachtsgebied in kaart en formuleert een plan van aanpak. Er volgt een analyse en een aantal gesprekken, waarbij u zorgvuldig wordt begeleid bij het in praktijk brengen van uw nieuwe inzichten.

Fascinatiocoaching coacht ook jongeren tussen de 15-25 jaar met ADHD of ADHD/PPDNOS die in aanleg beschikken over de mogelijkheden om een succes te maken van hun opleiding, maar daar om allerlei redenen niet in slagen. Bij de jongeren coach vindt u meer informatie


outplacement

En waar gewerkt wordt, is het soms onvermijdelijk dat het niet goed gaat en dat het nodig is om afscheid van elkaar te nemen. Een gedwongen afscheid kan  heel ingrijpend zijn, omdat het verlies van een baan moet  worden verwerkt of het (al dan niet vermeende) aangedane onrecht. In die gevallen kan outplacement een uitkomst bieden. Outplacement is een vorm van  van coaching waarbij de coach als begeleider optreedt en samen met de kandidaat  nieuwe wegen inslaat die uiteindelijk moeten resulteren in een nieuwe baan.

Een outplacementtraject bestaat uit een aantal gesprekken met en een aantal opdrachten voor de kandidaat. De gemiddelde doorlooptijd van een traject is 6 tot 8 maanden, waarin 1 x per 2 weken een gesprek plaats vindt. Onderdelen van het traject zijn o.a. arbeidsmarktoriŽntatie en succesvol solliciteren.